Utdanning og likestilling for Etiopia og Malawi

Liwonde-Malawi-Nov-2

Likestilling og utvikling i Etiopia og Malawi

Mål

OD 2014 skal gi jenter utdanning og muligheten til å få sin stemme hørt i Etiopia og Malawi.

Innsamlede penger

kr 26 300 000

Organisasjon

Utviklingsfondet

Members-of-Kabe-gender-equality-club_WSA

Problemet

Tenk deg at du ikke får gå på skolen. Ikke får bestemme over ditt eget liv. Og det bare fordi du er jente. Malawi og Etiopia er to av verdens fattigste land, og svært mannsdominerte samfunn. I 2014 jobbet Operasjon Dagsverk sammen med Utviklingsfondet for å gi jenter i Malawi og Etiopia økt selvstendighet og mulighet til å bestemme over sitt eget liv.

Fra de er født møter jenter i Etiopia og Malawi hindringer som gjør det vanskelig å få utdanning og å få lov til å ta egne valg. Ungdom har liten frihet i begge landene, og jentene aller minst. Som jenter må de kjempe ekstra hardt for sine rettigheter. Det er nesten ingen som fullfører ungdomsskolen, og de fleste jentene har så mange plikter hjemme at det er vanskelig å få tid til skole i tillegg.

YWCDI-workshop_Shoa-Robit_November2016_2

Løsning

Gjennom OD2014 skal Utviklingsfondet nå ut til 34 000 ungdommer som skal få kunnskapen de trenger for å skape det livet de selv ønsker og fortjener. Frem til 2020 skal utviklingsfondet jobbe mot fire mål:

Jenter fullfører ungdomsskolen

Utviklingsfondet jobber både med ungdom selv, og lokalsamfunnet rundt dem, for å oppfordre dem til å fortsette på skolen. Jenter og gutter er organisert og støtter hverandre sosialt, økonomisk og faglig. Det bygges egne toaletter for jenter på skolene, slik at de kan skifte sanitærbind når de har menstruasjon. Dette reduserer fravær og fare for å droppe ut av skolen.

Ungdom har egne inntekter

Gjennom tilpasset yrkesopplæring kan ungdom skaffe seg en inntekt enten underveis eller etter fullført skolegang. Det er opprettet spare- og lånegrupper.

Styrking av ungdoms rettigheter

Kvinner Kan klubber blir etablert ved skoler og i lokalsamfunn. Dette gir jenter og gutter en egen arena hvor de kan møtes. Her får de opplæring i ledelse og organisasjonsarbeid, politisk påvirkning og nettverksarbeid. På denne måten vil ungdom kunne få en reell, aktiv deltakelse i deres lokalsamfunn.

Ungdom tar vare på miljøet

Klimaendringene merkes på kroppen, og påvirker ungdommen som vokser opp mer enn noen andre. Gjennom opplæring i klimaproblemer og klimatilpasning, kan ungdom være med på å sette det på dagsorden både lokalt og nasjonalt.

IMG_9364

Hva har vi gjort?

I Kvinner Kan klubbene samles jenter og gutter for å sikre at ungdom, og spesielt jenter, får sin stemme hørt. Ungdommene får vist både for seg selv og for andre at de får til ting. Klubbene jobber blant annet for at ungdom skal få gå på skolen, stopper tvangsekteskap og tar opp saker som vold og seksuell trakassering. Klubbene drar i gang egen tiltak og på skolene og i lokalsamfunnet. At ungdom organiserer seg på denne måten er helt nytt mange steder.

  • Ungdom har startet 182 Kvinner Kan klubber, med over 8 930 aktive medlemmer. Klubbene har nådd ut til over 54 700 andre ungdommer med kampanjene og aktiviteter de har gjennomført.
  • 1 693 ungdommer som tidligere hadde droppet ut er tilbake på skolen.
  • Over 1 492 ungdommer tjener nå egne penger etter å ha fått opplæring eller startet bedrifter gjennom programmet.
  • Ungdom har fått gjennomslag i 56 av 58 saker de har presentert til myndighetene. Sakene er blant annet om manglende regler og oppfølging i forbindelse med barn som blir giftet bort, at mange dropper ut av skolen og ungdomsdeltakelse i naturressursforvaltning. 146 ungdommer i Malawi har blitt valgt inn som styremedlemmer i lokale landsbyråd og områdekomiteer.
  • Over 4 000 ungdommer har fått opplæring og gjennomført naturvernsaktiviteter; treplanting, kampanjer, debatter og laget radioprogram for å få andre til å bry seg om miljøspørsmål.

Arbeidet i Malawi har hatt mye oppmerksomhet fra media i året som gikk, og Kvinner Kan metoden og hva klubbene får til har nådd vidt ut i hele landet gjennom radioprogram, avisartikler og dokumentar om klubbene på nasjonal TV.

21 år gamle Amidu turte tidligere ikke å snakke offentlig eller delta i ting som skjedde i landsbyen. Nå deltar han i komiteen som leder prosjektet i hele landet, og deltar aktivt i klubb- og samfunnsaktiviteter.

- Jeg trodde ikke at jeg kunne delta sammen med andre ungdommer på grunn av tilstanden min. Til min overraskelse ble jeg inkludert i alle aktivitetene etter å ha blitt med i klubben, og fikk økt selvtillit gjennom dette.

Nå lærer han opp og rettleder andre ungdommer i landbruksteknikker, og tjener egne penger. Amidu har også blitt medlem av den lokale spare-og lånegruppa, og har nå også mulighet til å spare opp eller låne til grønnsaksproduksjonen eller annet.

– Ungdomsklubben har hjulpet meg til å ta ledelse på ulike nivåer. I tillegg til å være modellbonde, representerer jeg andre ungdommer i distriktsnettverket og i den nasjonale styringskomiteen.

2-Amidu-Mfaume-in-his-garden-in-Nkhotakota

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer